Posted on

En elektrikers verktyg

Som elektriker använder du dig av en hel del verktyg och är man inte elektriker men ofta jobbar nära eller sida vid sida med en elektriker så kan det vara bra att veta vad det är för verktyg dom använder och vad de är till för. Vissa av verktygen kan vara direkt farliga och ska bara hanteras av en utbildad elektriker.

 Rörledningsböjare
Detta verktyg använder elektriker för att böja alla olika typer av rörledningar. Det finns olika rörledningsböjare som elektriker kan använda sig av. De kan vara att man använder den med handkraft för de lite lättare jobben. Vi har elektrisk rörledningsböjare för de större jobben och sen tillslut en rörledningsböjare som styrs med hydraulteknik.

 Volttestare
En apparat som elektriker använder sig av för att testa om utrustning eller ledningar är strömförande eller inte.

 Tänger
Det finns en uppsjö av olika tänger som elektriker använder sig av. De används för att kapa kablar, böja kablar och ledningar, dra ledningar och leda ledningar in i olika positioner som kan vara svårt att göra med bara händerna. Tänger får en större kraft och blir mer precist om du jobbar med små kablar i små utrymmen.

 Kabelkapare/skaltång
Använder elektriker för att kapa kablar men det största syftet med verktyget är att kapa av själva höljet och blotta de strömförande trådarna så att man kan koppla dom. Dessa finns i små som väldigt stora exemplar för elektriker att använda sig av.

 Multimeter
Den här apparaten använder elektriker för att mäta olika saker i elektrisk utrustning så som volt, motstånd och flödet av elektrisk laddning. Dom finns både som analoga och digitala.
Multimetrar kan även ha fler andra funktioner än bara dessa.

 Metallborr
Ett viktigt verktyg för en elektriker då den borrar hål i metall som man sen kan dra ledningarna genom, dessa har förinställda diametrar som gör exakta och perfekta hål.

 Voltmeter
Ett verktyg som elektriker använder sig av när dom ska mäta en elektrisk potentialskillnad mellan två punkter som sitter i en elektrisk krets.

 GFCI-testare
Dessa har elektriker när dom ska testa jordfelsbrytande behållares fuktionalitet.

 Isolationsmotståndstestare
Detta verktyg tillåter elektriker att applicera upp till flera tusen volt på utrustning för att sätta värdet för vad isolationsmotståndet ska vara.

 Snörslå
Ett verktyg för elektriker att styra in kablar och ledningar genom små hålor.

Andra verktyg som elekeriker använder sig av:
Hammare, skruvdragare, såg, ficklampor, mejslar, borrar, eltejp, bådfil, metallsåg med flera.