Posted on

Statistik över elektrikerlöner

Lönestatistik.se är en webbplats som presenterar lönestatistik över en rad olika branscher. Här går det att se bruttolönen för exempelvis elektriker över hela landet. Dessutom medelålder samt genomsnittlig erfarenhet av yrket hos dem som statistiken innefattar. Det är inte helt väntat resultat som presenteras.

Det nämns ofta att det är hantverksbrist i storstäderna och inte minst i Stockholm. Av den anledningen dras lönerna upp i dessa områden. Utifrån detta synsätt borde även elektriker har högst lön i landet i storstäderna. Men det visar inte statistiken från Lönestatistik.se.

Enligt dem är det i Kronoberg som de högsta lönerna hittas. Detta med en bruttolön på 26 470 kr som elektriker. Lägst i landet kommer Gotland med 23 616kr. Det som är anmärkningsvärt är därmed den ”låga” medellönen med tanke på att hantverksyrken har fått högre lön överlag i Sverige. Dessutom noterbart att inte storstadsregionerna vann med högst lön.

Går det att se någon samband med erfarenhet av bransch och lön? Att de områden där en elektriker har längst erfarenhet även skulle erbjuda en högre medellön? Nej, inte tydligt.

Det område där man har längst erfarenhet i snitt är just Gotland. Där hade varje elektriker i snitt 12 års erfarenhet. Men uppenbarligen har det inte hjälpt något gällande lönerna då de ligger sist på listan.

Kronoberg, Skåne och Västerbotten som ligger i lönetoppen hade 8,7 respektive 8 års erfarenhet. De allra flesta områden hade ett snitt på mellan 6-8 år vilket alltså pekar på att erfarenhet inte helt och hållet påverkar lönen.

Ytterligare en parameter som nämns är genomsnittlig ålder. Även här sticker Gotland ut från mängden mede en medelålder på varje elektriker på 35 år. Lägst hade Norrbotten på 27 och därefter kom bland annat Kronoberg på 28.

Det gäller alltså att vara ung, ha medellång erfarenhet och bo i Kronoberg för att bäst lön ska ges. Eller?

Men är statistiken tillförlitlig?

Undersökningen som presenteras på Lönestatistik.se baseras på 2267 elektriker som besvarat frågor kring deras lön. Det är ett relativt stort underlag vilket ger undersökningen trovärdighet. Däremot framgår det inte vilket år som denna data samlades in.

I en artikel i tidningen Elinstallatören (2018) kan en fingervisning hittas till om statistiken ovan är tillförlitlig eller inte. I den framgår att de nya lägstalönerna för elektriker göteborg blir 17 878 kr (första året) upp till 27 424 kr (tekniker). Eftersom ingångslönen är relativt låg i förhållande vad man kan komma upp i efter ett par år så låter en medellön på 23-26 000 kr inte orimligt.

Dessutom är det svårt att veta vilka elektriker göteborg som ingår i sammanställningen ovan. Ingår även de som är lärling och jobbar/utbildar sig till färdig elektriker? Eller enbart de som är helt klara med sin utbildning och fått intyg på detta?

Som lärling kommer nämligen den lägsta lönen vara 14 269 kr, något som sedan ökar över tid under utbildningstiden. Som mest ska lägstalönen vara 16 525 kr. Tanken är sedan att man efter färdig lärlingstid kan börja jobba som elektriker och därmed minst få lägsta ingångslönen. Sedan är det bara att klättra uppåt på lönetrappan. Eller flytta till Kronoberg…