Posted on

Båtvagnar används för att transportera båtar

En båtvagn är, som namnet antyder, en mindre vagn som används för att transportera båtar. Båtvagnar kan också kallas för båtkärror men de skiljer sig från till exempel båttrailers.

Vad båtvagnar används till

Båtvagnar används för att transportera båtar från och till olika platser. En skillnad mellan en båtvagn och en traditionell båttrailer är att man med en båtvagn oftast bara kör korta sträckor. Därför blir detta ett alternativ som oftast används till exempel vid transport till förvaring under vintern eller andra perioder då man inte använder sig av båten. Detta beror delvis på att man med en båtvagn inte för köra i en högre hastighet än 30 km i timmen. Dessutom har båtvagnen varken fast belysning eller den dämpning i axlarna som en vanlig båttrailer har.  Även om båtvagnar inte har fast belysning kommer dock de flesta med monterbara lampor, som till exempel baklyktor.

Varför välja en båtvagn istället för en båttrailer

Det finns flera olika anledningar till att man skulle välja en båtvagn istället för en båttrailer. Först och främst är båtvagnar mycket billigare alternativ än båttrailers när det kommer till att transportera en båt korta sträckor. Om du är en fritids fiskare eller inte använder din båt i fler än bara ett par sjöar blir alltså båtvagnen från (propellerteknik.se) en bra tillgång för dig. Båtvagnar är dessutom väldigt lätta att använda, till exempel har många båtvagnar sidostöd som ofta justerar sig själva efter båten vilket underlättar både för dig som aldrig har använt en båtvagn tidigare, och för dig som har vana.

Vilka båtar kan en båtvagn transportera

En båtvagn må ha en lätt och smidig konstruktion men kan ändå vara ett säkert sätt att transportera de flesta båtar om du gör det på rätt sätt. Allt från roddbåtar till lite större motorbåtar kan lätt blir förda från punkt A till punkt B med rätt båtvagn. En viktig sak som är en agörande för  vilken båtvagn du ska välja är längden på din båt. Båtens vikt är också viktig i sammanhanget. Se alltid till att viktklassen på båten tillsammans med ditt fordon är inom ramar för det du får köra med tanke på ditt körkort. Formen på din båt är också något du behöver ha koll på när du ska transportera båten. Alla båtar är inte skapade på samma sätt och med samma mått, därför är det viktigt att du vet hur din båt ser ut för att kunna transportera den på ett så säkert sätt som möjligt.  En stor fördel med båtvagnar är att de oftast har anpassningsbara sidostöd vilket betyder att din båt inte måste ha en specifik längd för att passa båtvagnen. På grund av detta brukar valet av båtvagn ofta vara relativt lätt.